Mâm lễ và văn khấn cho lễ động thổ

Lễ động thổ là một trong 3 lễ không thể thiếu trong nghi thức làm nhà của người dân Việt. Lễ động thổ ảnh hưởng không chỉ đến quá trình xây dựng nhà mà cả sau khi sống tại nhà của các thành viên trong gia đình. Chính vì thế cần thực hiện một cách cẩn thận nhất để đảm bảo không phạm tâm linh cũng như thờ cúng:

Mâm lễ và văn khấn cho lễ động thổ

Ý nghĩa của lễ động thổ:

Làm nhà là một trong các sự kiện trọng đại trong đời sống con người. Để cuộc sống của các thành viên trong ngôi nhà mới xây cất được khỏe mạnh, gặp mọi sự may mắn tốt lành thì khi tiến hành làm nhà nhất thiết phải tuân thủ một số nghi thức quy định về mặt phong thủy, chọn ngày tốt tránh ngày xấu và phải chọn giờ Hoàng Đạo để làm lễ động thổ (lễ cúng Thần Đất) và xin được làm nhà trên mảnh đất đó. Sắm lễ vật trên tủ thờ cao cấp cũng như văn khấn phù hợp cho lễ động thổ.

Sắm lễ vật thờ cúng cho lễ động thổ

 • Trái cây (Ngủ Quả)
 • Hoa cúc kim cương
 • Nhang rồng phụng 3 tất
 • Đèn cầy trên tủ thờ hà nội
 • Gạo hủ
 • Muối hủ
 • Trà pha sẵn
 • Rượu nếp
 • Nước chai
 • Giấy cúng Động thổ
 • Bánh kẹo
 • Trầu cau: Năm lá trầu, năm quả cau. (hoặc 3 miếng trầu cau (đã têm)
 • Chè
 • Xôi
 • Cháo trắng
 • Bộ Tam sên (1 miếng thịt luộc, 1 con tôm luộc hoặc cua, 1 trứng vịt luộc)
 • Gà luộc

Tiến hành nghi lễ cúng động thổ

Trước tiên cần chọn ngày giờ tốt. Lễ vật được đặt ở một cái mâm nhỏ. Gia chủ quần áo chỉnh tề, thắp đèn nhang vái bốn phương, tám hướng rồi quay vào mâm lễ động thổ mà khấn văn khấn. Sau khi cúng xong, khi hương gần tàn gia chủ hóa tiền vàng, đốt giấy vàng bạc và rải muối gạo hãy động thổ tự tay cuốc mấy nhát vào chỗ định đào móng. Gia chủ đào những nhát đào đầu tiên khi động thổ. Sau khi làm nhà cũng cần đặc biệt chú ý đến thờ cúng như việc chọn tủ thờ phòng khách phù hợp.

 

Văn khấn cúng lễ động thổ

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

– Con kính lạy Quan Đương niên.

– Con kính lạy các Tôn phần bản xứ.

Tín chủ (chúng) con /à:…………….

Ngụ tại:……………………

Hôm nay là ngày… tháng….năm….. tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương, dâng lên trước án, có lời thưa rằng: Hôm nay tín chủ con khởi tạo…. (nếu cất nóc thì đọc là cất nóc, nếu xây cổng thì đọc là xây cổng, nếu chuyển nhà thị đọc là chuyển nhà) ngôi đương cơ trụ trạch để làm nơi cư ngụ cho gia đình con cháu. Nay chọn được ngày lành tháng tốt, kính cáo chư vị linh thần, cúi mong soi xét và cho phép được động thổ (hoặc cất nóc). Tín chủ con lòng thành lễ vật dâng lên trước án thành tâm kính mời: ngài Kim Niên Đường Thái tuê’ chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài định phúc Táo quân, các ngài Địa chúa Long Mạch Tôn thần và tất cả các vị Thần linh cai quản trong khu vực này.

Cúi xin các Ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho chúng con được vạn sự tốt lành, công việc hanh thông, Chủ thợ được bình an, ngày tháng hưởng phần lợi lạc, âm phù dương trợ, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Tín chủ lại xin phổ cáo với các vị Tiền chủ, Hậu chủ và các vị Hương linh, cô hồn y thảo phụ mộc, phảng phất quanh khu vực này, xin mời các vị tới đây thụ hưởng vật, phù trì tín chủ, cũng như chủ thợ đôi bên khiến cho an lạc, công việc chóng thành, muôn sự như ý.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật! .

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nơi bạn tìm thấy những mẫu bàn thờ đẹp, hiện đại

Tags:

Bình luận đã đóng

%d bloggers like this: