bàn thờ

Bàn thờ gia tiên hiện đại

20/08/2015 | 7:45 sáng
Nhất vị nhị hướng Bàn thờ gia tiên cũng tuân theo nguyên tắc phong thủy nhất định giống như các không gian quan trọng khác trong nhà là “nhất vị nhị hướng”....